Datum: 21-05-2020

Hemelvaartsdienst 21 mei 2020

Locatie: Online kerkdienst

Datum: 21-05-2020

Tijd: 10:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Fijn dat u mee kijkt/luistert. Tussen Pasen en Pinksteren willen we als gemeente (voor zo ver dat gaat) met elkaar bewegen naar Pinksteren toe: we wachten en verwachten het van Gods Geest. Preek over Efeziërs 5: 10-17.

Collecte: Inloophuis St. Marten

Gebed: gebed voor en door de kerk

 

 07 Jun

10 Jun

14 Jun