Datum: 17-05-2020

Kerkdienst 17 mei 2020

Locatie: Online kerkdienst

Datum: 17-05-2020

Tijd: 10:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Fijn dat u mee kijkt/luistert. Tussen Pasen en Pinksteren willen we als gemeente (voor zo ver dat gaat) met elkaar bewegen naar Pinksteren toe: we wachten en verwachten het van Gods Geest. Preek over Efeziërs 5.

Collecte: de collecte is bestemd voor noodhulp in de gebieden die economisch zwaar zijn getroffen door de Coronacrisis. De actie is van kerken-helpen-kerken.07 Jun

10 Jun

14 Jun