Datum: 19-04-2020

Kerkdienst 19 april 2020

Locatie: Online kerkdienst

Datum: 19-04-2020

Tijd: 10:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Fijn dat u mee kijkt/luistert. Tussen Pasen en Pinksteren willen we als gemeente (voor zo ver dat gaat) met elkaar bewegen naar Pinksteren toe: we wachten en verwachten het van Gods Geest. Preek over Efeziërs 1.

Collecte: Open Doors07 Jun

10 Jun

14 Jun