Datum: 24-06-2018

Middagdienst 24 juni

Locatie: Kruiskerk

Datum: 24-06-2018

Tijd: 16:30

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Welkom in deze middagdienst, samen met onze broeders en zusters van de Kruiskerk.

Liturgie:
Ds. C.P. HamstraTabernakel deel 2

Zingen: Psalm 43: 3 (tekst Liedboek voor de kerken)
Stilte
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 4 en 5 (tekst Liedboek voor de kerken)
Gebed
Schriftlezing: Exodus 39:32-43
Psalm 48: 3 en 4 (tekst liedboek voor de kerken)
Verkondiging
Zingen: NLB 389: 1-4 ‘Het brood dat ons voor ogen staat’
Geloofsbelijdenis
Zingen: NLB 405: 3 en 4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 415: 1 en 2 ‘Zegen ons, Algoede’
Zegen
Zingen: NLB 415: 3 ‘Zegen ons, Algoede’19 Aug

19 Aug

26 Aug

26 Aug

08 Sep

09 Sep

24 Nov