Datum: 20-01-2019

Vroege ochtenddienst 20 januari

Locatie: Koepelkerk

Datum: 20-01-2019

Tijd: 09:00

Voorganger: ds Jan-Matthijs van Leeuwen. Met viering Heilig Avondmaal.

Welkom! Na de dienst koffie/thee in omloop.

Kinderbijbelklas groep 7 en 8

Collecte: Diaconie

Liturgie

Thema: dorst naar God

 • Woord van welkom
 • Lofprijzing
  • PvN 130 ‘Uit de diepten’
  • Sela Breng ons samen, één in uw naam
 • Votum en groet(voorganger)
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Psalm 42/43
 • Zingen Psalm 77: 1,2, 5 uit www.denieuwepsalmberijming.nl
 • Verkondiging
 • Zingen PvN 42/43 Als een hert dat naar het water van een frisse beek verlangt
 • Viering van het Avondmaal
  • Onderwijs
  • Geloofsbelijdenis. Zingen OPW 347
  • Gebed om de Heilige Geest
  • Communie
  • Dankzegging: zingen Psalm 42: 5, 7 Gereformeerd Kerkboek
 • Dankgebed en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Slotlied: OPW 618 Jezus, hoop van de volken
 • Zegen


16 Jun

16 Jun

16 Jun

23 Jun

23 Jun

23 Jun

29 Jun

30 Jun

30 Jun

07 Jul

07 Jul