Taakveld
Beheer en organisatie

Onder dit taakveld valt alles wat te maken heeft met het beheer van de gebouwen die we als kerk hebben, de financiën, en organisatorische zaken als aanstelling en afspraken met betaalde krachten, kerkelijk bureau en communicatie middelen, zoals de website. Deze ouderling houdt het overzicht en is het aanspreekpunt voor dit soort zaken.