Taakveld
Eredienst

Onder het Taakveld Eredienst valt alles wat te maken heeft met de invulling van de diensten en zaken daaromheen. De taakveldouderling Eredienst onderhoudt de contacten met de verschillende commissies en werkgroepen, zorgt voor een goede onderlinge afstemming, begeleidt bij veranderingen op dit terrein en vormt de directe lijn naar het bestuursteam als dat nodig is.

Mijn naam is Janine Hilvers, ik ben 'taaveldouderling Eredienst'. Ik ben getrouwd met Roy en samen hebben we 4 kinderen gekregen; Jet, Nout, Twan en Fem. Momenteel wonen we nog in Elst, maar op het moment van dit schrijven wordt ons nieuwe huis in Westervoort gebouwd. Momenteel heb ik geen betaalde baan, maar zorg ik voor ons gezin. Ik heb tot voor kort altijd gewerkt als office manager en/of secretaresse, dus het regelen en organiseren van allerlei zaken zit me in het bloed en vind ik leuk om te doen. Ik verwacht dat ik een deel van deze aspecten ook terug zal zien in mijn nieuwe rol als taakveldouderling Eredienst en hoop op welke manier dan ook mijn steentje bij te kunnen dragen aan het verder vormgeven van alle initiatieven, commissies en activiteiten die er zijn rondom de zondagse erediensten!