Taakveld Eredienst

Onder dit taakveld valt alles wat te maken heeft met de invulling van de diensten en zaken daaromheen. Hij onderhoudt de contacten met de verschillende commissies en werkgroepen, zorgt voor een goede onderlinge afstemming, begeleidt bij veranderingen op dit terrein en vormt de directe lijn naar het bestuursteam als dat nodig is.