Taakveld
Samenleven

 Buiten de kerkmuren om zetten we ons als kerk in voor de mensen om ons heen. Denk aan het missionaire werk, zoals in de gevangenis en Alpha cursussen. Ook diaconale activiteiten voor de samenleving vallen hieronder. De ouderling van dit taakveld zorgt voor een goede verbinding tussen deze projecten en de gemeente.
 

Freddie Bouwman

Mijn naam is Freddi Bouwman. 10 jaar geleden ben ik met Marian vanuit Groningen naar Arnhem verhuisd. We wonen samen met onze kinderen Jonathan, Tobias en Sarelie met veel plezier in de wijk Rijkerswoerd.

Sinds de zomer ben ik begonnen in het taakveld Getuigen. Dit taakveld is gericht op onze stad Arnhem. Een erg mooi taakveld waarin het een flinke ontdekkingstocht is wat getuigen in deze tijd betekent en hoe daar vorm aan te geven in relatie tot onze omgeving.

Daarbij ontdekken we steeds meer hoe God aan het werk is met mensen en door mensen heen in het pionierswerk, het gevangeniswerk, etc... Dat is prachtig om te mogen zien en ervaren! Ik hoop dat we als gemeente daarin nog veel meer gaan ontdekken van Gods plan met onze stad en hoe wij daarin als gemeente en als christenen een plek mogen hebben en samen mogen leven met onze buren en vrienden om ons heen.