Voorzitter
Bestuursteam

De voorzitter van het Bestuursteam houdt het overzicht over de verschillende taakvelden door in nauw contact met de taakveldouderlingen te opereren. Algemene zaken zoals voorbereiding en opvolging van overleggen, kerkraadsvergaderingen, gemeentevergaderingen en interne communicatie horen bij zijn portefeuille.

Arno Pilon

Mijn naam is Arno Pilon, getrouwd met Simone en samen met Mattijs en Ruben wonen we met plezier in Elst. In 2011 zijn we ‘overgekomen’ uit het westen (Rotterdam) en hebben we ons aangesloten bij de Koepelkerk.

In het Bestuursteam fungeer ik nu als voorzitter. Een rol die ik ken uit Rotterdam en waar ik in Arnhem in ben gerold door samen met anderen advies te hebben gegeven over het bestuur. Dat sluit aan bij de rol die ik in mijn dagelijks werk vervul, waarin ik werk als organisatie adviseur.

Dat advies ging over hoe we de gemeente en het bestuur wat eigentijdser kunnen vormgeven, op zo’n manier dat de werkdruk behapbaar is voor iedereen en we herkenbaar leiding geven. Nu mag ik proberen dat in praktijk te brengen en daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Ik probeer dat te doen door grote lijnen te bewaken en onze visie op leiding geven levend te houden. Mijn motivatie is om de focus te houden op hoofdzaken, zodat onze doelen als gemeente meer en meer gestalte kunnen krijgen en we samen steeds meer zicht krijgen op Jezus en kunnen groeien in het navolgen van hem.

Het is voor mij heel motiverend dat we als team samenwerken om daar invulling aan te geven. Ik houd ervan om betrokkenheid te stimuleren en te ervaren vanuit de gemeente. Dus feedback en suggesties zijn altijd welkom!