Gepubliceerd op 28-11-2017

Collectebonnen te bestellen voor leden

De aankoop van de collectebonnen is in principe fiscaal aftrekbaar. Dit geldt niet voor de contante giften in de zondagse collecten.

Het bestellen van collectebonnen werkt als volgt: Er zijn drie waarden op een vel met 25 bonnen te weten:

€ 0,75 x 25 = 18,75

€ 1,25 x 25 = 31,25

€ 2,00 x 25 = 50,00

Afhankelijk van de hoeveelheid en de waarde maakt u een passend bedrag over op rekeningnummer: NL07INGB0001219669 ten name van GKV te Arnhem.

Vermeld bij de omschrijving wat u wilt hebben:

Bv. 1 x € 2,00, 2 x € 1.25 en 3 x € 0,75, totaalbedrag is € 168,75.

Na het ontvangen van het dagafschrift liggen de bonnen de volgende zondag in een envelop in een bakje in de keuken op de koelkast in de Koepelkerk. Afhankelijk van het gemeentedeel waar u woont is dat Noord of Zuid.

Collectebonnen kunnen ook in de Kruiskerk worden gebruikt. Penningmeesters van beide kerken regelen dit verder onderling. U mag net zo veel bestellen als u wilt, mijn voorkeur is dat u vaker bestellingen doet. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op.

Contact

Adriaan Foekens | Oremusplein 40 | 026 351 19 21 | 06 124 463 65