Commissie van
Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) regelt alle praktische zaken van het gemeenteleven. Dit varieert vanhet beheer van gebouwen tot het regelen van kerktelefoon. Ook het beheer van de inkomsten en uitgaven van de kerk valt onder de CvB.

Contact CvB Koepelkerk

Voorzitter: Robert van Dijk | cvb.voorzitter@koepelkerk.nl | 06 2849488
Secretariaat: Margot van der Wal | cvb.secretariaat@koepelkerk.nl
Penningmeester: Martin Siebert | penningmeester@koepelkerk.nl
Algemeen Adjunct: Johan Strating | johan.strating@online.nl
Facilitair Manager: Riet Oosterhoff | riet.oosterhoff@planet.nl

ICT/Automatisering: Gert-­Jan de Stigter | toed@koepelkerk.nl