Commissie van
Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) regelt alle praktische zaken van het gemeenteleven. Dit varieert vanhet beheer van gebouwen tot het regelen van kerktelefoon. Ook het beheer van de inkomsten en uitgaven van de kerk valt onder de CvB.

Contact CvB Koepelkerk

Voorzitter: Tammo Huizinga | cvb.voorzitter@koepelkerk.nl
Secretariaat: Margreet Timmerman | cvb.secretariaat@koepelkerk.nl
Penningmeester: Artjan de Putter | penningmeester@koepelkerk.nl
Algemeen Adjunct: Johan Strating | johan.strating@online.nl
ICT/Automatisering: Gert-­‐Jan de Stigter | toed@koepelkerk.nl
Facilitaire zaken: Riet Oosterhoff | riet.oosterhoff@planet.nl