Communicatie
commissie

De communicatie commissie wordt direct door de voorzitter van het bestuursteam aangestuurd. De communicatiecommissie heeft als taak om alle interne en externe communicatie en informatie van de Koepelkerk aan haar leden en gastleden, gasten en anderebetrokkenen te stroomlijnen.
Door dit te realiseren draagt de communicatiecommissie bij aan het bereiken van de doelstellingen van het door het bestuursteam opgestelde beleid. Dit gebeurt zowel door eigen activiteiten als door ondersteuning van de activiteiten van andere commissies en taakgroepen binnen de Koepelkerk.

Taken communicatie commissie

De communicatie commissie verzorgt de publicatie van artikelen op de website en de opmaak en verzending van de digitale nieuwsbrief Onder de Koepel. Daarnaast worden de social media kanalen van de Koepelkerk beheerd. Ook is de communicatie commissie verantwoordelijk voor huisstijlbewaking. Kortom voor alle offline en online communicatie van de Koepelkerk is de communicatie commissie verantwoordelijk.

Contact

Corrie de Jonge | Arjan van den Bos | Jaco van Maaren | communicatie@koepelkerk.nl