Gebedsteam

Jezus beval het bidden in de binnenkamer aan, maar ook het samen bidden in Zijn naam. Als gebedsteam willen we het gemeenschappelijk gebed helpen vormgeven. Dat doen we doordat we in de ochtenddiensten beurtelings de voorbeden doen en na afloop van die diensten ministrygebed aanbieden. Ook bezinnen we ons op de plaats van gebed binnen het gemeenteleven. Verder organiseren we bijeenkomsten die op groei van het gebedsleven gericht zijn. Zo ontstaat er hopelijk een ‘cultuur van gebed’ in de Koepelkerk.

We verlangen ernaar dat Gods wil geschiedt op onze gebeden: herstel van relaties, genezingen, bevrijdingen, wijze beslissingen, vervulling met de Heilige Geest, gerechtigheid en nog zoveel meer zaken van het Koninkrijk. We zijn geen experts. Ook wij weten vaak niet wat we moeten bidden en leren gaandeweg. Gelukkig bidt de heilige Geest zelf voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen (Romeinen 8:26).  

Gebedspunten?

We willen graag in de kerkdienst bidden voor wat er in de gemeente, in de stad en in de wereld leeft. Graag ontvangen we daarom gebedspunten van jullie! Via het volgende emailadres kun je gemakkelijk punten aandragen voor de zondagse voorbeden: gebedsteam@koepelkerk.nl.

Bidden na de dienst?

Na de kerkdienst staan er leden van het gebedsteam klaar om voor je te bidden. Als de dienst je geraakt heeft, als er zorgen zijn, als je graag samen wilt danken, als je het zelf moeilijk vindt om contact met God te zoeken, als je voor een ingewikkelde keuze staat…er kunnen allerlei redenen zijn om samen voor te bidden.

Als je naar voren komt dan:

  1. maken we eerst contact met je,
  2. horen we graag wat je vraag is, waarvoor je wilt dat we bidden.
  3. daarna gaan we bidden. Als je het fijn vindt dan leggen we een hand op je schouder. We zijn stil en luisteren naar wat God te zeggen heeft.
  4. we bidden voor je en zijn stil om Gods Geest Zijn werk te laten doen.
  5. daarna sluiten we af en zegenen we je.

Onderdeel uitmaken van het gebedsteam?

Als je graag mee wilt doen met het team ben je van harte welkom! We verwachten dat je bereid bent om een ministry-cursus te volgen. We komen één keer per maand bij elkaar om samen te bidden en samen te groeien in gebed en onderwijs te volgen over gebed.

Vragen of opmerkingen?

De volgende mensen zijn momenteel actief binnen het team: André de Gelder, Anje van der Lugt, Elianne de Ruijter, Ikenius Antuma (coördinator), Ilona de Graaf, Marian Bouwman, Petra Antuma, Petra Bosscha, Renske Spijker. Als je punten, vragen of ideeën voor gebed binnen de gemeente hebt, kun je één van hen benaderen.