Hulp nodig?

Wij leven van de liefde van onze Heer Jezus. Zijn liefde krijgt in onze gemeente ook handen en voeten. We willen naar elkaar omzien, zodat niemand binnen de gemeente ongetroost leeft. Ook willen we van Jezus’ liefde uitdelen in de wereld waar we leven, met woorden en daden.

Daarom kent onze gemeente Koepels: kleine groepen van mensen die naar elkaar omzien, zich verantwoordelijk voelen voor de ander en voor elkaar zorgen. Ieder gemeentelid is aangesloten bij een Koepel.

Het diaconaal team ondersteunt deze onderlinge zorg van de koepels. We doen dit door:

  • Koepelwerkers toe te rusten
  • Hulp te bieden wanneer de koepel dit niet (voldoende) kan
  • Kerkraad en bestuur te adviseren over de zorg in de gemeente
  • Geld te beheren en uit te geven voor hulp in en buiten de gemeente

Ben je eenzaam? Heb je te maken met schulden of de gevolgen van een scheiding? Verlies van werk of ziekte van jezelf of iemand in je omgeving? Zit je op de een of andere manier klem? Aarzel niet en zoek contact. Je kunt contact zoeken met iemand uit je Koepel, maar ook met het diaconaal team | diaconie@koepelkerk.nl.

Dirk Malda | Francike Uringa | Geert Driebergen | Jaap van der Linde | Jan-Matthijs van Leeuwen | Mirjam de Jong

Heb je een vraag? Wij helpen je graag!

Heb je een vraag en wil je de juiste persoon vinden om antwoord te krijgen? Op de pagina Bestuur en Commissies vindj e de juiste contactpersoon. Lukt het niet? Stuur dan een mail naar communicatie@koepelkerk.nl

Vind je contactpersoon