Gepubliceerd op 01-03-2017

Studenten

De studenten rond de studentenvereniging Betula Pubescens vormen een eigen wijk in de gemeente.  Deze wijk is een wijk als alle andere met één uitzondering: hij is niet geografisch ingedeeld maar ingedeeld naar doelgroep. De kerkenraad wil in dit geval aansluiten bij de bestaande groep, dit omdat er veelal Bijbelstudie wordt gevolgd in de studentenvereniging en niet in de geografische wijk. Op deze manier is het voor een ambtsdrager makkelijker een relatie op te bouwen. Een student wordt niet automatisch bij deze wijk ingedeeld, dit gebeurt alleen als de student Bijbelstudie volgt en in de groep van Betula Pubescens meedraait. De samenstelling van deze wijk wordt jaarlijks in overleg vastgesteld. De studentenouderling en

-diaken die aan deze wijk zijn verbonden doen het normale pastorale en diaconale werk, net als in andere wijken.

Wijkcoördinatoren Studenten

André Geelhoed | (06) 188 929 76 |preses@betulapubescens.nl
Jochem van de Kamp | (06) 178 659 45 | jochemvandekamp@gmail.com

Kring Betula Pubescens

Eenmaal per twee weken op donderdagavond.
groeicie@betulapubescens.nl