Kerstfeest

Kerst is elk jaar weer een groot feest in de Koepelkerk. God stuurt zijn eigen zoon Jezus naar de mensen om een brug te slaan tussen Hem en hen. En Hij stuurt Jezus nog wel als een baby! Dat is wel heel bijzonder. Elk jaar is er op 24 december een Kerstavonddienst, gevolgd door wat gezelligheid met chocolademelk en vuurkorven. De dag erna is het Eerste Kerstdag, en dan komen we nog een keer bij elkaar om stil te staan bij het Wonder van Kerst.