Koepels

De koepels vormen de basis van de gemeente. Een koepel is de naam voor een kring in onze kerk. We willen graag dat iedereen verbonden is aan een Koepel. De koepels vormen samen met de wekelijkse samenkomsten in de Koepelkerk het hart van de gemeenschap. In die koepels willen we graag Gods naam groot maken. We willen door de diensten en de koepels Christus steeds beter leren kennen.

Doelstellingen koepels

In die koepels zijn 4 dingen belangrijk: bijbelstudie, gebed, zorgen voor elkaar en samen genieten. Daarnaast willen we als koepel ook iets voor onze omgeving betekenen (missionaire koepel). Vanuit de koepel hebben we aandacht voor allen die in de omgeving waar de koepel actief is wonen en die er niet kunnen of willen zijn. De bedoeling is dat nieuwe leden en mensen die tot geloof komen via een traject uiteindelijk hun plek vinden in de koepel en daar ook opgevangen en verder geholpen worden.

Werkwijze koepels

De meeste kepels komen eens in de twee weken bij elkaar. Iedere koepel maakt een eigen proces door en we willen niet teveel dingen voorschrijven maar ruimte bieden voor spontane groei. Sommige kringen hebben een vaste leider. Andere koepels worden bij toerbeurt door verschillend mensen geleid. Ieder jaar is er ten minste twee keer per jaar toerusting voor in de Koepel actieve mensen. De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor het stimuleren van het koepelwerk.

Aansluiten bij een koepel?

Vraag dit dan aan één van onze voorgangers. Zij weten welke koepels draaien en wie de contactpersonen zijn.