Gepubliceerd op 04-12-2020

Bericht over de ABC-Bus

We willen graag een update geven over de stand van zaken rondom de ABC Bus.

 In mei 1990 is de SKEWA opgericht met als belangrijkste doel: het coördineren van een aantal kinderclubs met behulp van de ABC-bus. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden uit verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. Zowel de kruiskerk als de koepelkerk zijn ondersteunende kerken. 

De afgelopen tijd hebben we samen met alle betrokkenen nagedacht over hoe we verder konden gaan met de ABC-bus. We merkten dat de busuren steeds minder bezocht werden door de kinderen uit de wijk.  I.p.v. in de weekenden busuren te draaien zijn we afgelopen jaar overgegaan naar de vakanties om zo meer kinderen te bereiken. Dit heeft helaas er niet toe geleid dat er meer kinderen naar de bus kwamen. 

We hebben de balans opgemaakt en besloten om te stoppen met de ABC Bus. We zijn van mening dat in deze tijd de bus niet meer passend is om de kinderen te bereiken. Daarnaast zijn de kosten om de bus rijdende te houden ook erg hoog in verhouding met het aantal keer dat de bus gebruikt werd. 

We willen jullie bedanken voor jullie gebed en de collectes die gehouden zijn. We hebben veel kinderen het evangelie mogen vertellen. 

Namens alle mensen van de ABC Bus een vriendelijke groet, 

Henk en Marjan Spoelstra