Gepubliceerd op 30-01-2018

Christen en Joden in gesprek - Het Leerhuis

Woensdagavonden 21 en 28 februari en 7 maart 2018 om 20.00 uur in de Kruiskerk.

Aan de hand van het boek ‘De Christen en de Farizeeër’ geschreven door dr R.T.Kendall en rabbi David Rosen; € 17,95, uitgegeven door ‘Het Zoeklicht’, verkrijgbaar bij de boekhandel. We raden de aanschaf van het boek sterk aan! 

In drie avonden willen we ingaan op de kloof die Christendom en Jodendom van elkaar scheidt. In het boeiende boek ‘De Christen en de Farizeeër’ zijn de brieven gebundeld die een predikant en een rabbi elkaar schreven. Waarin verschilt volgens hen het christelijke geloof van het joodse geloof? Heeft dat te maken met de wet (Thora)? Met de persoon van Jezus? Met de dogma’s van de kerk? Waarom wordt in de titel van het boek eigenlijk gesproken over ‘de Farizeeër’? 

Het is de bedoeling dat ik op de avonden ook mijn eigen ervaringen (mede n.a.v. het verblijf onlangs van  drie maanden in Jeruzalem) zal inbrengen. Ik nodig ieder hartelijk uit om het boek te lezen en deel te nemen aan de bezinning. 
Op de 1e avond zal het gaan over de ontmoeting in Israël met een kleurrijk Jodendom. Daarbij komen uit het boek de pag. 11-81 aan bod. Op de 2e avond over Jezus als Thora trouwe Jood die de Messias is en toch door het Jodendom niet wordt gevolgd. We nemen daarbij mee de pag. 83 – 151 van het boek. Op de 3e en laatste avond vragen we ons af: is de kloof overbrugbaar? Naast de pag. 153-184 willen we ook de ‘Verklaring van orthodoxe rabbijnen over het christendom’ meenemen. 
Ik hoop dat het u en jou uitdaagt om aan deze kleine cursus mee te doen.  

ds Rien Vrijhof | geef je voor 12 februari op via leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl | telefonisch aanmelden kan ook via Aike Hilvers 026 443 20 02