Gepubliceerd op 20-09-2015

Dorcas voedselactie

Hulp gezocht! Dorcas Voedselactie van 1 t/m 8 november 2015

Dit jaar wordt voor D.V. de twintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden, de inmiddels ‘beroemde’ landelijke actie waarvoor velen zich vrijwillig inzetten. Ook in Arnhem worden weer voedselpakketten ingezameld. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen bij de Coop in Rijkerswoerd. Op vrijdag 6 november en zaterdag 7 november wordt hier de voedselactie gehouden.

Wat is de bedoeling? Je deelt boodschappenlijstjes uit aan klanten. Op het lijstje staan alle producten waaruit een voedselpakket bestaat. De klanten wordt gevraagd om, naast hun gewone boodschappen, een of meerdere artikelen van het lijstje te kopen voor de allerarmsten in Oost-Europa. De artikelen worden vervolgens ingeleverd bij de Dorcas-stand.

De winkeltijden op deze dagen zijn:

Vrijdag 6 november van 8.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag 7 november van 8.00 uur tot 18.00 uur

Er is een constante bezetting nodig van 2 personen op rustige tijden tot 4 personen op drukke momenten. Doe je mee? Geef je op voor enkele uren. De voorkeur is 3 à 4 uur mee te draaien, maar korter of langer kan ook. We zijn blij met alle hulp!!

Meer informatie vind je op: www.dorcasvoedselactie.nl

In het werkgebied van Dorcas – Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika – hebben mensen het moeilijk. De situatie in Oost-Europa is verslechterd; die in Afrika ook door politieke onrust en terugkerende droogteperiodes. Voedselhulp is nog steeds hard nodig! Wist u dat er vandaag de dag nog ruim 870 miljoen mensen honger lijden? Net als u legt Dorcas zich hier niet bij neer en komt in actie voor de allerarmsten.

Zoals elk jaar wordt de Dorcas Voedselactie gehouden in de week van Dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar van 1 tot en met 8 november. Het doel is om voedsel en geld in te zamelen. Hiermee helpt Dorcas mensen aan voedsel voor nu én aan voedselzekerheid voor later. Ofwel: ‘Hulp & Ontwikkeling’, zoals ons logo zegt.

 Het voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen door armoede, leeftijd, ziekte of een beperking.

 Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien.

Vorig jaar zijn er ruim vierenveertigduizend pakketten gedistribueerd en meerdere voedselzekerheidsprojecten in diverse landen uitgevoerd. Stel je eens voor: minimaal vierenveertigduizend keer zo’n diepe blijdschap in andermans bestaan te kunnen brengen! Dat willen we dit jaar heel graag weer realiseren. Wilt u ons daarbij helpen?

 

Naast praktische hulp vragen we voor de actie te bidden. Als je je praktisch wilt inzetten bij de Coop meld je dan bij ons aan. Heb je vragen, stel ze gerust.

Richan en Monique Postmus
06-48090786 Richan
06-45356110 Monique

info@dorcasarnhem.nl
familie@postmus.org