Gepubliceerd op 02-11-2018

Heb jij nog archiefstukken te delen?

Even voorstellen: Het Gelders Archief. Heb je zelf nog historische stukken in huis die met de Koepelkerk te maken hebben? Wellicht wil je deze overdragen aan Het Gelders Archief.

Aan de Westervoortse dijk in Arnhem bevindt zich het Gelders Archief. Daar worden historische stukken geconserveerd, gedigitaliseerd en gerubriceerd. Het Gelders Archief fungeert in formele zin als Rijksarchief. In Gelderland heeft het Gelders Archief de functie van gemeentearchief voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozenaal. Het beheert archieven en collecties van de negende eeuw tot de dag van vandaag.

Het Gelders Archief beheert enerzijds archieven en collecties afkomstig van rijks-, provinciale en particuliere instellingen met als werkingsgebied de provincie Gelderland of voorgangers daarvan, en anderzijds van de genoemde gemeenten (en eventueel daarin opgegane gemeenten) en particuliere instellingen en personen uit die gemeenten, zoals huizen, families, bedrijven, kerken, scholen, verenigingen en stichtingen.

Wat hebben wij als Koepelkerk hieraan?

Nou, best veel. Via het Gelders Archief wordt een schat aan informatie ontsloten met betrekking tot het verleden van de Koepelkerk. Onder andere via de website www.geldersarchief.nl is veel informatie te vinden over de Koepelkerk. Nu is onze (lees: communicatiecommissie) wens dat veel waardevolle informatie over onze gemeente en over het gebouw bewaard wordt voor later. Daarnaast is het natuurlijk fijn dat alle informatie die er is (lees bijv. bouwtekeningen, huwelijksregisters, fotomateriaal) voor zoveel mogelijk belangstellenden beschikbaar is.

Heb jij nog historisch materiaal m.b.t. de Koepelkerk in huis?

Mocht je zelf waardevolle informatie in huis hebben die geschikt is om over te dragen aan het Gelders Archief dan verzoeken wij je dit aan te geven. Dat kan via communicatie@koepelkerk.nl. Wij willen inventariseren welke informatie er is en of het van belang is om dit via het Gelders Archief te laten archiveren.

Wilt u archief overdragen? Stuur een e-mail naar communicatie@koepelkerk.nl daarin nadere informatie over het archief (archiefvormer, omvang, datering, wat voor soort stukken) en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Welke particuliere archieven nemen wij op?

Voor de Koepelkerk:

 • Informatie over vrijwilligerswerk dat door gemeenteleden is uitgevoerd.
 • Zaken die specifiek zijn voor de Koepelkerk:
  • Gelderse families;
  • verbouwingen van de Koepelkerk;
  • uitnodigingskaarten uit het verleden;
  • openingen, open dagen of andere evenementen;
  • plattegronden en (ver-)bouwplannen;
  • huwelijksregisters;
  • doopregisters.

Bij overdracht sluit het Gelders Archief een overeenkomst, waarin ondermeer eigendom, duur, openbaarheid, uitlening en beheer aan bod komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaco van Maaren

communicatie@koepelkerk.nl | 06 504 564 72