Gepubliceerd op 12-09-2019

Leerhuis - Paulus leven en werk

De apostel Paulus heeft een belangrijke rol gespeeld in de verbreiding van het goede nieuws van de Heer Jezus. Hij is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de vroege kerk.

Bovendien zou zonder Paulus onze Bijbel er heel anders hebben uitgezien. Dertien van de 27 boeken in het Nieuwe Testament staan op zijn naam.

In drie avonden van het Leerhuis bestuderen we het leven van de apostel Paulus samen met de brieven die hij heeft geschreven. Uiteraard doen we dat in grote lijnen. Op zo’n manier krijg je een kader dat je helpen kan bijbelteksten beter te plaatsen.

Data, tijd en plaats: Dit Leerhuis is op de woensdagen: 16 en 30 oktober en op 13 november. De avonden zijn van 20.00 tot 22.00 uur en worden gehouden in de Kruiskerk.

Wat mag je van de cursus verwachten?

  • Het opdoen of opfrissen van een stuk Bijbelkennis
  • Kennismaken met de persoonlijke kant van Paulus
  • Zicht krijgen op hoe de kerk zich heeft ontwikkeld na Pinksteren
  • Leren hoe de brieven van het  Nieuwe Testament zijn ontstaan

De eerste avond kijken we naar Paulus’ achtergrond, zijn bekering en het begin van zijn evangelieprediking. De tweede avond gaat over zijn activiteiten als kerkplanter en theoloog, en over het einde van zijn leven. Op de laatste avond zoomen we in op zijn gedachten en bestuderen we de twee brieven aan de kerk te Korinthe.

De cursus is in principe te volgen zonder zelfstudie. Wel is het sterk aan te raden voor elke avond de aangegeven bijbelgedeelten door te lezen.

  • Avond 1: Handelingen 1 – 15, Galaten 1-2
  • Avond 2: Handelingen 16 – 24
  • Avond 3: I & II Korintiërs

Wie tijd en zin heeft zich in het onderwerp te verdiepen, kan terecht bij de volgende boeken:

  • Tom WRIGHT: Paulus, een biografie  (gloednieuw boek van een van de grootste Pauluskenners)
  • Jacob van BRUGGEN: Paulus, pionier voor de Messias van Israël (een deel uit de serie Commentaren op het Nieuwe Testament.
  • Fik MEIJER: Paulus, een leven tussen Jeruzalem en Rome (Niet door een theoloog geschreven, maar door een groot kenner van de Klassieke Oudheid)

Ben je niet zo’n lezer, dan is wellicht de volgende documentaire iets voor jou (wel in het Engels): David Suchet in the footsteps of st. Paul. Te bekijken op Youtube: https://youtu.be/zdOPmmGyjTE

Voor wie is het ….

Wil jij graag (nieuwe) inspiratie ontvangen? Heb je het verlangen om meer te weten over Paulus of wil je als kring of koepel deelnemen? Zou je anderen (bijv. leden van je kring of koepel) in hun zoektocht naar God willen helpen? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar wie Paulus was en wat wij daarvan kunnen leren? Meld je dan aan!

Cursusleider: dit Leerhuis wordt gegeven door ds. Jan-Matthijs van Leeuwen.

Kosten: de kosten voor deelname bedragen € 5 per deelnemer per cursus, ter dekking van de onkosten.

Aanmelden kan t/m 8 oktober 2019 via email: leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl of telefonisch bij Aike Hilvers.