Gepubliceerd op 17-04-2018

Nadenken over een nieuw christendom - Het Leerhuis

In deze cursus van het leerhuis willen we het eerste deel van het boek 'Een nieuw christendom' van Brian McLaren met elkaar bespreken. We gaan met hem en met elkaar op zoek.

“Maar als zich afwijkingen voordoen, zijn modellen en dogma’s heel kwetsbaar. Ze kunnen onderuitgaan door iets simpels als een vraag”
“We hebben geen nieuwe geloofsleer nodig, maar een nieuwe geloofsweg, niet slechts nieuwe reacties op dezelfde oude vragen, maar nieuwe vragen.”

Deze twee uitspraken doet Brian McLaren in een inleidend hoofdstuk van zijn prikkelende boek ‘Een nieuw christendom.’

In deze cursus van het leerhuis willen we het eerste deel van zijn boek met elkaar bespreken. We gaan met hem en met elkaar op zoek. Dit betekent dat we aan het denken gezet worden over allerlei overtuigingen die we (onbewust) hebben. Het betekent waarschijnlijk dat we het op een heel aantal punten niet met McLaren eens zijn. In deze cursus gaat de cursusleider niet de ‘goede’ antwoorden geven. Het wordt echt een boekbespreking en een gesprek met elkaar.

Als cursist wordt er van je verwacht dat je open staat voor nieuwe ideeën en gedachten over het christelijk geloof. Verder is het nodig dat je het genoemde boek aanschaft (verder is de cursus gratis.)

In deze cursus van drie avonden hopen wij de eerste vijf vragen uit dit boek te behandelen.

  • 16 mei: narratieve vraag (pagina 9-95) ‘Wat is de overkoepelende verhaallijn in de Bijbel?
  • 23 mei: gezagsvraag en Gdsvraag (pagina 96-158) ‘Hoe moeten we de Bijbel verstaan? Is God gewelddadig?
  • 30 mei: Jezusvraag en evangelievraag (pagina 159-209) ‘Wie is Jezus en waarom is hij belangrijk? Wat is het evangelie?

Wil je over deze vragen zoekend in gesprek met anderen christenen, wil je uitgedaagd worden door een prikkelend christelijk boek dan is deze cursus voor jou.

Geef je dan indien mogelijk voor 2 mei op per E-mail op leerhuis@kruiskerk-arnhem.nl of telefonisch bij Aike Hilvers via 026-4432002.

Hartelijke groet,

Cornelis Hamstra