Gepubliceerd op 17-06-2017

Openstellen ambten voor vrouwen

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heeft in de afgelopen week alle kerkelijke ambten opengesteld voor vrouwen.

Vanaf heden kunnen vrouwen in onze kerken zowel het diaken- als ouderlingenambt vervullen en ook het ambt van predikant is opengesteld voor vrouwen.

De synode praat vandaag, zaterdag 17 juni, verder over een goede manier waarop het besluit in onze kerken geïntegreerd kan worden.

Naar verwachting zullen de eerste vrouwelijke predikanten in 2020 bevestigd worden. Het kan dus nog wel een paar jaar duren, maar voor het ambt van ouderling of diaken geldt dat dit een stuk sneller zou kunnen gebeuren; mogelijk al in deze zomer zullen de eerste vrouwelijke diakenen of ouderlingen bevestigd kunnen worden in een van de GKv-kerken.

Meer informatie