Datum: 14-10-2018

Vroege ochtenddienst 14 oktober

Locatie: Koepelkerk

Datum: 14-10-2018

Tijd: 09:00

Voorganger: ds Jan-Matthijs van Leeuwen. Micha-zondag

Welkom! Na de dienst koffie/thee in omloop.

Kinderbijbelklas groep 4-6

Collecte: Stichting Bootvluchteling

Liturgie voor de diensten op 14 oktober 2018

Michazondag

Woord van welkom

PvN 42/3 ‘Als een hert dat naar het water van een frisse beek verlangt’
Votum & groet (gezegd door de voorganger)
Psalm 96 (uit www.denieuwepsalmberijming.nl wisselzang AMAVA)
Gebed om de opening van het Woord

Moment voor de kinderen - Kinderen naar de club

Bijbellezing:
Deuteronomium 15: 1-11
1 Korintiërs 11: 17 – 26

Verkondiging

Lofprijzing:
Licht aan (schrijvers voor gerechtigheid)
OPW 697
Dank en voorbeden

Mededelingen en inzameling van de gaven
Slotlied NLB 146a: 1, 4, 5, 7

Zegen19 May

19 May

23 May

23 May

26 May

26 May

30 May

02 Jun

02 Jun

02 Jun

09 Jun

09 Jun

09 Jun

29 Jun