Datum: 15-10-2017

Vroege ochtenddienst 15 oktober

Locatie: Koepelkerk

Datum: 15-10-2017

Tijd: 09:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Welkom om 9 uur. Na de dienst koffie/thee in omloop.

Thema: Psalm 24, de schepping.
Kinderbijbelklas groep 1-3

Collecte:
1) Zending
2) Kerk

 19 Aug

19 Aug

26 Aug

26 Aug

08 Sep

09 Sep

24 Nov