Pastoraal bezoekers

Per telefoon wordt een bezoekafspraak gemaakt. De bezoekers gaan biddend  en met de Bijbel op pad. Insteek is dat er gerichte aandacht is voor de degene die bezocht wordt, en wat hem of haar bezighoudt; oprecht meeleven, hartelijkheid tonen, er zijn namens de Koepelkerk-gemeente, goed luisteren en opmerken waar eventueel behoefte aan is.

Marja Urbach is aangewezen voor het ouderenpastoraat. Zij bezoekt alle gemeenteleden die in of vóór 1950 geboren zijn.

Gert Pruis | gpruis@kpnmail.nl | 06 43856068
Marja Urbach | marja.urbach@hetnet.nl | 06 11098067