Sing-it-out
band

De band ‘Sing it out!’ speelt de meeste zondagen in minimaal één van beide ochtenddiensten. Onze visie: het doel van ons als christenen hier op aarde is het dienen van God, Hem aanbidden en zijn naam groot maken met alle gaven die wij van hem krijgen. De naam ‘Sing it out!’ is gebaseerd op de oproep om dit met elkaar ‘uit te zingen’ en zo tegelijk elkaar te ondersteunen en op te bouwen in het geloof.

De doelstellingen van de band

  • Het belijden, getuigen en uitdragen van ons geloof in God en in Jezus Christus, onze Verlosser.
  • Ondersteuning geven aan allerlei lofzang, aanbidding en samenzang, gericht op Gods eer en op het verkondigen van Zijn naam.
  • Het in de gemeente meer bekend maken van en vertrouwd raken met eigentijdse muziekstijlen en liederen.

Onze belangrijkste taak is liederen begeleiden tijdens de zondagse eredienst. Daarnaast spelen we ook af en toe in bijzondere diensten, zoals op christelijke feestdagen of in trouw- en rouwdiensten.

Contact Sing it Out 

Peter Hekman (bandcoördinator) | p.hekman@telfort.nl