Taakgroep Eredienst

In augustus 2019 zijn wij gestart met de Taakgroep Eredienst. Dat is een soort ‘verlengstuk’ van de Taakveldouderling Eredienst, Janine Hilvers. Dat wil zeggen een initiërende, ondersteunende, uitvoerende en coördinerende werkgroep t.a.v. allerlei onderwerpen over de Erediensten. Het beleid, de kaders en belangrijke beslissingen liggen bij het Bestuursteam, en de Taakveldouderling is hiertussen de verbindende schakel.