Taakveld ouderling Samenleving

Buiten de kerkmuren om zetten we ons als kerk in voor de mensen om ons heen. Denk aan het missionaire werk, zoals in de gevangenis en Alpha cursussen. Ook diaconale activiteiten voor de samenleving vallen hieronder. De ouderling van dit taakveld zorgt voor een goede verbinding tussen deze projecten en de gemeente.
 

Piet van Dijk

Natuurlijk had iedereen die als ouderling of anders is benoemd niet verwacht dat het in deze coronasituatie zou zijn. Maar we zijn toch gestart. Voor mij is  het meedoen met het bestuursteam nieuw, al heb ik wel ervaring in de vroegere setting. En ja, het voelt wat raar: niet bevestigd en toch aan de slag.

Mijn eigen situatie is dat ik min of meer met pensioen ben, hoewel ik nog lesgeef in Rotterdam voor een paar dagen per week, ook in deze tijd, zij het nu digitaal. Onze gezinssituatie maakt het ook wel mogelijk dat ik me mag inzetten voor het bestuursteam– ik ben getrouwd, we hebben  vijf volwassen  kinderen en negen kleinkinderen, verspreid door het land.

Het taakveld Samenleven waarvoor ik ben benoemd is boeiend en uitdagend. Het gaat daarin om het werkgebied  van de stad en de kerk en dan vooral de connectie op veel gebieden. De visie is daarin Jezus te laten zien, aan heel de kerk en aan heel de stad. Wat ik erin kan betekenen, moet nog blijken, maar we (Wim Bos als stadswerker en Freddi Bouwman – huidig taakveldouderling) zijn begonnen aan het opzetten van een nieuw jaarplan 2021. Ik ken de stad en ik heb ook wel enig netwerk in het stadsbestuur en daaromheen – daarmee kan ik misschien ook iets toevoegen. In deze coronatijd zijn er vast nieuwe uitdagingen. Onder Gods zegen hoop ik dan ook iets te kunnen betekenen. In elk geval mag ik Wim Bos ondersteunen vanuit het bestuursteam. Dat ga ik graag doen. 

Piet van Dijk