Vacatures

We zijn enorm dankbaar voor de onderlinge zorg en betrokkenheid die er in onze gemeente plaats vindt. Wat een zegen van God!

Ook de spannende transitie naar koepels toe is iets om dankbaar voor te zijn. Wat draaien er al veel koepels. Natuurlijk (nog) niet overal. Het is ook een verandering die tijd, geduld, plezier en gebed nodig heeft om te (blijven) groeien. Laten we dankbaar zijn voor de zorg die Jezus ons geeft in en voor elkaar. Tegelijkertijd hebben we het verlangen dat deze zorg verder groeit, we willen niet dat mensen de zorg niet krijgen die ze wel nodig hebben, dat is de afgelopen tijd voorgekomen en dat willen we natuurlijk niet. 

We zoeken ambtsdragers

Vanuit het verlangen dat deze zorg nog verder groeit zijn wij op zoek naar mensen die dit verlangen delen. We zoeken ambtsdragers. Een woord dat een heftige lading kan hebben. Maar wat in zijn oorspronkelijke betekenis namelijk ‘dienst’ in de kern laat zien wat het is. Je mag Jezus Christus en Zijn gemeente dienen. Hij wil voor die dienst en alle andere taken in de gemeente gebruik maken van unieke mensen en hun talenten. Heerlijk om te weten dat Jezus er altijd op Zijn manier voor zorgt dat er gedaan wordt wat er gedaan moet worden. Dat mag ons ontspanning en vertrouwen geven.

Naar aanleiding van de meedenkavond (verslag meedenkavond) en de ervaringen in de voorgaande talstelling hierbij een aantal opmerkingen aangaande de invulling van de openstaande vacatures. We kiezen er bewust voor om mensen die genoemd zijn meer tijd te geven om over hun roeping/keus na te denken en er voor te bidden. Hieronder volgen kort de openstaande vacatures, de werkwijze en het proces. 

Openstaande vacatures:

Werkwijze:

 • We willen gemeenteleden met passie en hun unieke talenten om zo Jezus meer zichtbaar te maken
 • Wij staan open voor “maatwerk” als er specifieke vragen, verlangens en/of hindernissen zijn.
 • Geografische binding aan de wijk is geen vereiste
 • Mensen kunnen genoemd worden maar ook zichzelf kandideren
 • Wij zouden het heel erg op prijs stellen als je vertelt aan jouw kandidaat dat en waarom je diegene hebt gekandideerd. Deze openheid kan voor veel moois zorgen.

Proces en tijdpad:

 1. Uitleg over proces in afkondigingen / Onder de Koepel / Website (vanaf vrijdag 20 april.)
 2. Mensen namen laten noemen of zichzelf opgeven. Namen opgeven kan tot en met 6 mei bij de scriba: scriba@koepelkerkarnhem.nl
 3. Pastorale Diaconale Raad beoordeelt of er pastorale redenen zijn om een kandidaat niet te benaderen.
 4. Info-avond op 29 mei voor mensen die genoemd zijn over de inhoud van de functies.
 5. Persoonlijke gesprekken van de kandidaten met ambtsdragers
 6. Afkondigen van de kandidaten op zondag 10 en 17 juni
 7. (Mogelijke) Verkiezingen op zondag 1 juli
 8. Bevestiging in september

Contact

Meld je aan via communicatie@koepelkerkarnhem.nl