Genade leiderschap

Visie op leiderschap in onze gemeente 

Als leiders zijn we onderdeel van de gemeente en we trekken samen met de gemeente op. Onze taak daarbij is de gemeente voor te gaan in het volgen van Jezus, het liefdevol dienen van God, de gemeenschap en de wereld om ons heen. De manier waarop we dit doen vatten we samen met de woorden genade leiderschap. Genade duidt op de principes van genade die Jezus Christus ons leert en de Geest ons toe-eigent. Leiderschap gaat over het dienend en liefdevol voorgaan van de gemeente, zoals Christus ons is voorgegaan en omvat het nemen van verantwoordelijkheid voor visie, richting en verbinding, goed bestuur en beheer. 

Woord, Geest en gebed 

God werkt door zijn Woord en Geest. Gods Woord is leidraad, wij leren daarin de principes / de weg van de genade. Gods Geest maakt dat wij kunnen gaan leven uit genade zodat we liefdevol, geduldig en vredelievend worden. Leiding geven doen we biddend om God de eer te geven en te laten zien dat we alles van Hem verwachten. Leven uit genade is het doel van gemeente zijn en de gemeente voorleven in genade is het doel van genade leiderschap. 

Ontspanning 

Het leiding geven aan Gods gemeente mag een vreugde zijn. Wij hoeven niet op te kijken tegen de verantwoordelijkheid en hoeveelheid werk. Er wordt niet meer gevraagd dan dat wat al gegeven is. 

Gods werk, de kerk, is niet afhankelijk van onze inzet, onze visie en onze keuzes. 

Overvloed van gaven 

We denken vanuit wat er is, niet vanuit wat er mist. God geeft overvloedig gaven aan de gemeente. Die gaven willen we ruimte bieden en waarderen. We willen en kunnen veel overlaten aan gemeenteleden. Genade betekent ook ruimte bieden aan verscheidenheid, ieder opmerken en elkaar niet oordelen. 

Kijk, luister en ontdek 

Voordat we visie ontwikkelen en plannen maken en ook daarna nemen we tijd om te luisteren naar Gods woord, voor gebed en luisteren naar elkaar. Dit om ontvankelijk te zijn voor wat God ons in zijn genade geeft. Zo blijven we open staan voor nieuwe inzichten en verrassingen. Op deze manier leven uit genade kan ook inhouden: bijsturen, grenzen stellen. 

Transparant 

Wij zijn transparant over onze motieven, overwegingen en keuzes, altijd aanspreekbaar en altijd bereid verantwoording te geven over ons bestuur. We luisteren naar onze broers en zussen. We communiceren consequent en consistent en zijn helder over onze visie, doelen en aanpak. We evalueren eerlijk en consistent om doelgericht te blijven, ontvankelijk te zijn voor nieuwe inzichten en te leren. 

Herkenbare prioriteiten 

Wij willen duidelijk zijn over de prioriteiten in de gemeente zodat herkenbaar wordt wat aandacht krijgt, wat gebed en meedenken nodig heeft en waar tijd aan besteed wordt. 

Vertrouwen, middelen en aandacht geven 

Inzetten van gaven betekent mandaat en verantwoordelijkheid geven. Commissies en werkgroepen krijgen helderheid over doelen en verwachtingen en de middelen die ze nodig hebben, daarnaast mogen zij rekenen op onze betrokkenheid, aandacht en gebed. 

Oefenen in onze rol 

Het zal oefening vragen, steeds opnieuw, om op deze manier leiding te geven. Als leiders van de gemeente mogen we voorop gaan in de weg van genade en is het onze taak ons leiderschap te toetsen aan de toepassing hiervan. 

Hulp nodig?

Ben je eenzaam? Heb je te maken met schulden of de gevolgen van een scheiding? Verlies van werk of ziekte van jezelf of iemand in je omgeving? Zit je op de een of andere manier klem? Aarzel niet en zoek contact.

Hulp vragen