Voorzitter Bestuursteam

Voorzitter bestuursteam

De voorzitter van het Bestuursteam houdt het overzicht en zorgt voor de verbinding tussen de verschillende taakvelden. Zijn portefeuille bestaat uit algemene zaken, zoals het voorbereiden en opvolgen van overleggen, kerkraadsvergaderingen en gemeentevergaderingen. Ook de interne communicatie behoort tot zijn portefeuille.

Het bestuursteam is als volgt samengesteld:

Bestuursteam Koepelkerk

Corno van Renssen - voorzitter
Cornelis Hamstra | taakveld pastoraat en diakonaat 
Wilma de Boer | scriba
Piet van Dijk | missionair/samenleven
Anton Lourens | beheer & organisatie
Janine Hilvers | eredienst / liturgie
Linda Krol | kinder- & jeugdwerk
Arjen Veenstra | vorming & toerusting

Corno van Renssen

Vanaf 1989 woon ik in Arnhem Noord en ben ik lid van de Koepelkerk. Ik ben in Arnhem getrouwd met Corina en we hebben vier kinderen, waarvan er alweer twee het huis uit zijn. We zijn in veel gezegend. In het dagelijks leven werk ik als directeur/bestuurder van GSBB, een stichting voor bewindvoering en mentorschap in Arnhem. Wij helpen kwetsbare mensen met het beheren van hun geld en het behartigen van hun persoonlijke belangen.

Ik hou van onze kerk en kom er al meer dan 30 jaar graag. In de loop van de tijd heb ik er verschillende rollen vervuld, zoals die van penningmeester, lid van diverse commissies en ouderling. 

Met een betrokken groep mensen samen bouwen aan een betekenisvolle opdracht, dat doe ik graag. De rol van voorzitter van het bestuursteam is daarvoor een mooie, maar ook een uitdagende. Er speelt veel en we leven in een onrustige tijd. We kunnen daarin als kerk en kerkleden veel zijn, betekenen en doen. Ik hoop bij te dragen aan rust, verbinding en opbouw. Ik wil graag dit bestuursteam dienen, daarmee onze gemeente en dit om God groot te maken in alles wat we doen. Dat is mijn grote verlangen.