Week van gebed

Op zaterdag houden we in de Oase in Presikhaaf nog een afsluitend gebedsconcert. Gedurende de gehele week hebben groepen christenen de stad vertegenwoordigd naar God. In gebed voor kerkelijke eenheid en voor de mensen om ons heen. Het huis van de Heer heeft vele kamers en dat bleek uit de locaties, de ‘soorten gelovigen’, en de verschillende manieren waarop we hebben gebeden. Onze onderlinge gewoontes zijn soms heel verschillend en diversiteit kan lastig zijn… deze week was het vooral een feest van de kerk die met al haar veelkleurigheid samen bad! Vanuit eigen cultuur, gewoontes en taalkleed konden we met elkaar naar dezelfde Heer Jezus. Kon je er niet bij zijn, dan is er gelegenheid om ervan mee te genieten via de blogjes die Ikenius Antuma en Wim Bos beurtelings schreven…