Wijken en koepels

Zorgstructuur in de kerk

Jezus roept ons op om naar elkaar om te zien. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich gezien voelt en gezien wordt, willen we onze grote gemeente indelen in kleine groepen, zodat het omzien naar elkaar behapbaar is en vrucht kan dragen. Deze kleine groepen noemen we koepels.

De Koepels zijn gericht op onderlinge zorg. Elk gemeentelid (kind, jongere, volwassene en oudere) krijgt een plekje in een ‘koepel’, die bestaat uit 7 tot 10 adressen.

“Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.” (1 Korintiërs 12: 26 en 27)

Koepelwerker

Iedere koepel heeft een koepelwerker die de schakel vormt richting de Wijkouderling, maar bovenal heeft ieder lid van de koepel de taak om invulling te geven aan het onderlinge contact. Dit omzien naar elkaar (de focus van de koepel) kan op veel manieren ingevuld worden: picknick in het park, lootje trekken om bij 1 adres te gaan eten, poolen met de jongeren, koffedrinken na de kerkdienst, wandelen en het delen van lief en leed via een Whatsapp groep.

Wijkteam

Het wijkteam ondersteunt de koepel. Dit wijkteam bestaat uit de koepelwerkers van circa zes koepels een ouderling en eventueel een bezoeker. Eens in de zoveel tijd komt het wijkteam samen voor het uitwisselen van ervaringen en om elkaar te coachen. Wanneer er zorgen zijn in een koepel rondom een gemeentelid of gezin, wordt er overlegd met de ouderling en bezoeker op welke manier er het best hulp geboden kan worden. Denk aan gerichte (pastorale) zorg van een ouderling,
pastoraal diaconaal werker, jongerenwerker, predikant, lid van het pastoraal team of een lid van het diaconaal team.

“Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.” (Filippenzen 4:8)

Basis voor andere activiteiten

Deze structuur vormt de onderliggende basis, van waaruit andere activiteiten kunnen worden ontplooid of voortgezet. Zo zijn er daarnaast bijbelstudiegroepen, wijkactiviteiten, ondernemerskringen, helpende handen, interessegroepen of anderen vormen van samen kerk zijn.

Aansluiten bij een koepel?

Als je lid bent van onze gemeente wordt je ingedeeld in een koepel, deze wordt ook bij je naam in het ledenoverzicht vertoond. Mocht je geen lid zijn, maar wel benieuwd zijn welke koepel er in je buurt actief is, vraag dit dan aan via communicatie@koepelkerk.nl.